Van Dingenen Transport BV | Diamantweg 46, 5527 LC Hapert

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

“Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden van toepassing:

De Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam (met uitsluiting van artikel 22), ingeval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR-verdrag

Physical Distribution Voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam op 1 september 2000

De Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam in 2018, met uitsluiting van artikel 23

Voor werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.”

BTW-nummer: NL807740500B01

General conditions

“For all our activities, depending on the nature of that work, apply:

General Conditions of Transport 2002 (AVC 2002), deposited at the Registry of the District Courts at Amsterdam and Rotterdam (excluding article 22), in case of cross-border transport of goods by road in addition to the CMR Convention

Physical Distribution Conditions, deposited at the Registry of the District Courts at Amsterdam and Rotterdam on September 2000

Dutch Forwarding Conditions, deposited at the Registry of the District Courts at Amsterdam and Rotterdam in 2018, excluding article 23

For activities where these conditions do not apply , Transport en Logistiek Nederland general conditions of payment apply, deposited at the Registry of the District Courts of The Hague on 2 July 2002, filenumber 69/2002

With the above conditions is the latest registered version of apllication”

BTW-nummer: NL807740500B01

Offerte aanvragen

Bent u benieuwd wat Van Dingenen Transport voor u kan betekenen? Vul de gegevens van uw transport zo volledig mogelijk in. De offerte wordt zo spoedig mogelijk per e-mail naar u verzonden.

    X
    Offerte aanvragen